Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Pokój nauczycielski - Awans zawodowy
Awans zawodowy na podstawie znaczącego dorobku zawodowego?
25.9.2014
Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 Karty nauczyciela, osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, o których często nauczyciele zapominają.
Powiązane dokumenty

Czerwcowe zakończenie postępowania na stopień nauczyciel kontraktowego
26.6.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Umowa z nauczycielem stażystą zawierana jest najczęściej na rok, aby umożliwić mu wypełnienie stażu, uzyskanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją i wreszcie uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W przypadku umów zawieranych na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela, np w wymiarze 10 miesięcy, realizacja przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela staje się niekiedy niemożliwa.
Powiązane dokumenty

Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
29.5.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli stanowi, że nauczyciel praktycznej nauki zawodu nie musi legitymować się wyższym wykształceniem.
Powiązane dokumenty

Cofnięcie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
5.4.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Określony stopień awansu zawodowego nauczyciela stanowi swoisty certyfikat zawodowy. Obecny stan prawny nie przewiduje utraty wspomnianego stopnia mimo zaprzestania wykonywania zawodu nauczyciela. Jest on nadawany bezterminowo i nie jest uzależniony od dalszej kariery zawodowej nauczyciela. Jednakże zgodnie z przepisami Karty nauczyciela istnieje możliwość stwierdzenia nieważności czynności podejmowanych w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego.
Powiązane dokumenty

Procedura odwołania od negatywnej oceny dorobku zawodowego
2.3.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zgodnie z przepisem art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem stopnia jego realizacji. Od oceny dokonanej przez dyrektora nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Powiązane dokumenty

Dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego
25.11.2011, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Wymagania, jakie powinien spełnić nauczyciel mianowany, aby uzyskać stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego określone zostały w przepisie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) . Działania nauczyciela powinny uwzględniać specyfikę typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż i przede wszystkim z tego okresu jest on oceniany podczas rozmowy z komisją kwalifikacyjną.
Powiązane dokumenty

Zatrudnienie na zastępstwo a staż na stopień awansu zawodowego
31.10.2011, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego określone zostały w przepisie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Czy można jednak rozpocząć staż na stopień awansu zawodowego będąc zatrudnionym na umowie na zastępstwo?
Powiązane dokumenty

Okres pracy miedzy awansem
24.10.2011, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zgodnie z przepisem art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Powiązane dokumenty

Staż na kolejny stopień - sprzeciw dyrektora
16.9.2011, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Czy dyrektor szkoły może odmówić nauczycielowi rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego? Z przepisu 9d ust. 1 Karty Nauczyciela wynika, że dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel spełnia wymagania konieczne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz spełni wymagania formalne dotyczące złożenia wniosku oraz opracowania planu rozwoju zawodowego nie może odmówić mu rozpoczęcia stażu.
Powiązane dokumenty

Konsekwencje za złożenie sprawozdania z realizacji planu zawodowego po terminie
20.5.2011, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego? W tej sprawie przeważa pogląd, że nie nauczyciel nie ponosi żadnych sankcji za przekroczenie terminu złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. 
Powiązane dokumenty