Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora
Inspektor zachęca do szczotkowania zębów
10.3.2014
Główny Inspektor Sanitarny wzywa nauczycieli i dyrektorów przedszkoli do upowszechniania wśród dzieci i ich rodziców nawyku szczotkowania zębów. Podkreśla jednak, że w celu umożliwienia codziennej higieny jamy ustnej w przedszkolu konieczne jest przestrzeganie szeregu zasad.
Powiązane dokumenty

Współpraca szkoły z urzędami pracy
3.3.2014
Czy ze względu na rosnące bezrobocie należy wskazywać uczniom i studentom kierunek najbliższego lotniska? Otóż, tu rola wychowawcza należy do tych, których kompetencje przewyższają funkcję nauczyciela - wychowawcy. Osobą zdolną do takich działań jest doradca zawodowy.
Powiązane dokumenty

Rząd przyjął sprawozdanie z „Cyfrowej szkoły”
28.2.2014
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Sprawozdanie zawiera rekomendacje do dalszych działań, mających na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w doposażeniu placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Powiązane dokumenty

Regulamin przyznawania trzynastek
24.2.2014
Czy dyrektor musi uzgadniać ze związkami zawodowymi np. regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w szkole?
Powiązane dokumenty

Powołanie wicedyrektora
14.2.2014
Aby powołać nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, takie stanowisko powinno być przewidziane w statucie. W szkole, w której może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora powierzenia tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły. Czy może tego dokonać, przebywając na urlopie zdrowotnym?
Powiązane dokumenty

Standardy mechanizmów kontroli zarządczej w szkole
7.2.2014
Standardy w zakresie mechanizmów kontroli zarządczej stanowią zestawienie podstawowych mechanizmów, które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Ich katalog ma charakter otwarty. Same mechanizmy powinny być dostosowane do specyfiki jednostki. Powinny one uwzględniać odpowiednie ryzyko.
Powiązane dokumenty

Zbyt głośna szkoła
27.1.2014
Wysoki poziom hałasu w polskich szkołach wpływa na efektywność procesu nauczania. Aż 88 proc. ankietowanych nauczycieli stawia hałas na pierwszym miejscu wśród czynników fizycznych powodujących uciążliwość swojego zawodu. Jednak za problem odpowiadają nie tylko dzieci, ale również szkolne pomieszczenia.
Powiązane dokumenty

Terminy inwentaryzacji w szkole
24.1.2014
W przypadku szkół i placówek oświatowych nie ma szczególnych wytycznych odnośnie terminów inwentaryzacji, a więc będą obowiązywały terminy ogólne wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Powiązane dokumenty

Dodatek uzupełniający za 2013 r.
17.1.2014
Zgodnie Kartą nauczyciela gminy mają obowiązek wyliczyć do 20 stycznia poniesione w 2013 r. wydatki na nauczycielskie pensje w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń określonych w ustawie. Jeśli okaże się, że realne pensje były niższe niż średnie, to samorząd musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia.
Powiązane dokumenty

Standardy kontroli zarządczej w szkołach
10.1.2014
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) nakładają na publiczne szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania kontroli zarządczej. Standardy tej kontroli zdefiniował minister finansów.
Powiązane dokumenty