Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Dyrektor przedszkola
Modułowe przedszkole
27.11.2012
Brak miejsc w przedszkolach, a w konsekwencji konieczność szukania niani dla dziecka lub przedłużanie urlopu wychowawczego – w takiej sytuacji każdego roku znajduje się tysiące rodziców. W krajach zachodnich rozwiązaniem problemu okazało się budownictwo modułowe, które jest tańsze o ok. 30 proc. w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, a jednocześnie pozwala znacznie skrócić czas realizacji inwestycji. W warunkach niżu demograficznego przedszkole modułowe można zmniejszyć, przenieść w inne miejsce, a także zmienić przeznaczenie budynku.
Powiązane dokumenty

Dotacje na przedszkola w sierpniu lub wrześniu
12.11.2012
Pierwsze transze środków z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji przedszkolnej prawdopodobnie trafią do samorządowych kas w sierpniu lub wrześniu 2013 r. – powiedziała K. Szumilas podczas czatu przeprowadzonego w redakcji Serwisu Samorządowego PAP. Większość pytań adresowanych do minister dotyczyła edukacji przedszkolnej.
Powiązane dokumenty

Rola dyrekcji w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
7.11.2012
Obowiązujące zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są już nowością, ale ciągle budzą niemałe kontrowersje. Jedną z częściej podnoszonych przyczyn niemożności zaspokojenia potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach przedszkolnych jest wskazanie na brak odpowiedniej liczby specjalistów, którzy tymi szczególnymi przypadkami mogliby się zająć.
Powiązane dokumenty

Prywatne żłobki szybciej do kontroli?
25.10.2012
Po wydarzeniach, do jakich doszło we Wrocławiu w jednej z prywatnych placówek świadczącej opiekę nad dziećmi najmłodszymi, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło starania nad zmianą odpowiednich przepisów. Rozważane jest m.in. skrócenie trzyletniego okresu, jaki prywatne podmioty mają na zarejestrowanie własnej działalności i dostosowanie jej do wymogów obowiązujących żłobki publiczne.
Powiązane dokumenty

Minimalna i maksymalna liczba uczniów w oddziale
9.10.2012
O liczebności oddziałów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ogół decydują organy prowadzące. W przypadku przedszkoli muszą one jednak brać pod uwagę regulacje znajdujące się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Powiązane dokumenty

Ewaluacja warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola
3.10.2012
Pamiętając o tym, że prawidłowo opracowany plan ewaluacji powinien zawierać opis celu oraz przedmiot ewaluacji warto założyć, że celem ewaluacji mogłoby być: zbadanie czy przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie a także zbadanie na ile skutecznie podejmowane są działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w placówce programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.
Powiązane dokumenty

Instrukcja kancelaryjna
28.8.2012
Przepisy prawa oświatowego nie wprowadzają jednolitego wzoru instrukcji kancelaryjnej dla placówek oświatowych. Dlatego opracowanie instrukcji kancelaryjnej spoczywa na dyrektorze. Przy jej przygotowaniu dyrektor może wzorować się na przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, jednakże nie jest ono w tej sprawie dla niego wiążące.
Powiązane dokumenty

Edukacja przedszkolna w raportach
21.8.2012
W ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” zespół naukowy z Uniwersytetu Warszawskiego opracował raporty dotyczące opieki i edukacji przedszkolnej na poziomie polskich samorządów. Ze szczególną uwagą potraktowano problem organizacji przedszkoli na terenach wiejskich oraz funkcjonowanie tzw. innych form wychowania przedszkolnego.
Powiązane dokumenty

"Przedszkole przyjazne maluchom" - nabór zgłoszeń trwa
20.8.2012
Do końca listopada br. można nadsyłać zgłoszenia do nowego projektu Komitetu Ochrony Praw Dziecka „Przedszkole przyjazne maluchom”. Projekt kierowany jest do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, a jego celem jest szerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka.
Powiązane dokumenty

Marketing w przedszkolu
7.8.2012
Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i co pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Celem marketingu jest wykształcenie umiejętności podejmowania samodzielnych działań informacyjno-promocyjnych. Wymogi rynku edukacyjnego każą coraz częściej uwzględniać aspekt marketingowy w zarządzaniu przedszkolem.
Powiązane dokumenty