Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Dyrektor przedszkola
Inspektor zachęca do szczotkowania zębów
10.3.2014
Główny Inspektor Sanitarny wzywa nauczycieli i dyrektorów przedszkoli do upowszechniania wśród dzieci i ich rodziców nawyku szczotkowania zębów. Podkreśla jednak, że w celu umożliwienia codziennej higieny jamy ustnej w przedszkolu konieczne jest przestrzeganie szeregu zasad.
Powiązane dokumenty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
5.12.2013
W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości i niejasności odnośnie nowego rozwiązania, jakim jest wyliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. MEN chce przeciąć wszelkie spekulacje i publikuje obowiązujący algorytm z komentarzem.
Powiązane dokumenty

Połączenie przedszkola i szkoły podstawowej
20.9.2013
W niektórych miejscowościach 1 września zaczęły działać nowe zespoły szkolno-przedszkolne, powstałe po połączeniu dotychczas odrębnych placówek. Czy w takiej sytuacji potrzebna jest zmiana umów? Jak należy postąpić w przypadku zdublowania się niektórych stanowisk, szczególnie niepedagogicznych?
Powiązane dokumenty

Odbiór dziecka z przedszkola
4.9.2013
Prawo i obowiązek odbioru dziecka z przedszkola, jak również prawo upoważnienia innej osoby do odbioru dziecka mieści się w zakresie władzy rodzicielskiej. Czy jednak jeden rodzić może ograniczyć prawo do upoważnienia innej osoby do odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku udzielenia takiego upoważnienia przez drugiego rodzica?
Powiązane dokumenty

Dotacje na dobry początek
8.8.2013
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego prowadzi nabór wniosków do szóstej edycji konkursu grantowego: „Na dobry początek!”. Można ubiegać się o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Powiązane dokumenty

Bez rytmiki i angielskiego w przedszkolu
31.7.2013
Od 1 września rodzice zapłacą co najwyżej złotówkę za każdą dodatkową godzinę spędzoną przez ich dziecko w przedszkolu. Zgodnie z najnowszymi przepisami, żadne inne opłaty od rodziców nie będą pobierane. Oznacza to, że prawdopodobnie w przedszkolach publicznych nie będzie dodatkowych zajęć, np. angielskiego i rytmiki.
Powiązane dokumenty

Unijne euro na oddziały przedszkolne
10.7.2013
Znane są już zasady wspierania ze środków unijnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – odpowiedni dokument został opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 53,7 mln euro. Pieniądze te mają trafić do ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych.
Powiązane dokumenty

Urlop wypoczynkowy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
8.4.2013
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.
Powiązane dokumenty

Urlop na żądanie w zespole szkolno-przedszkolnym
5.3.2013
Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle ustawy o systemie oświaty nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Czy w związku z tym nauczycielowi zatrudnionemu w oddziale zerowym szkoły podstawowej należy się urlop na żądanie?
Powiązane dokumenty

Środki unijne na przedszkola
30.1.2013
W 2013 r. na edukację przedszkolną przesunięto z puli priorytetów centralnych w PO Kapitał Ludzki do regionów 50 mln euro. W sumie na wsparcie przedszkoli w latach 2007-13 zarezerwowano kwotę ponad siedmiokrotnie większą. W efekcie stworzono prawie 3,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego, z czego 86 proc. nadal działa po zakończeniu projektów.
Powiązane dokumenty