Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Bank pomysłów
Zarządzanie partycypacyjne w szkole
27.7.2012
Szkoła coraz częściej zaczyna funkcjonować w oparciu o proces. Nie na zasadzie dostawa – konsumpcja - wzrost, ale właśnie w oparciu o proces – założone efekty, uwarunkowania ich osiągnięcia, dostosowanie posiadanych zasobów do wymogów realizacyjnych, celowa stymulacja, analiza wyników, propozycje poprawy albo planowanie rozwoju w oparciu o poszerzone właśnie możliwości.
Powiązane dokumenty

Poradnik o tworzeniu licealnych planów nauczania
27.7.2012
Od kilku tygodni znane są już przepisy o obowiązujących od nowego roku szkolnego ramowych planach nauczania w szkołach publicznych. Największe zmiany czekają szkoły ponadgimnazjalne, dlatego Ośrodek rozwoju Edukacji przygotował dla zainteresowanych dyrektorów liceów ogólnokształcących poradnik poświęcony ramowym planom nauczania i tworzeniu szkolnych planów nauczania.
Powiązane dokumenty

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym a dane osobowe w szkole
27.7.2012
Przepisy zobowiązują dyrektorów do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych w szkole danych osobowych. W tym celu należy opracować Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W dokumencie tym powinny znaleźć się przede wszystkim procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych oraz wskazanie metod uwierzytelniania użytkowników baz danych.
Powiązane dokumenty

Wprowadzanie zmian w szkole
27.7.2012
Szkoła wymaga nieustających zmian. Dzieje się tak głównie dlatego, że otaczający nas świat zmienia się nieustannie, tym samym wraz z nim różnorakim zmianom podlegają uczniowie. W szkołach pojawiają się nowe rozwiązania organizacyjne i nowe technologie. Zmienia się również ustawodawstwo decydujące o życiu szkoły. Na te wszystkie modyfikacje, udoskonalenia i nowinki nasza szkoła powinna reagować i dostosowywać się, aby jak najlepiej pełnić funkcje wychowawcze i dydaktyczne.
Powiązane dokumenty

Zanim zatrudnimy nauczyciela
27.7.2012
Choć okres zatrudniania nowych pracowników w oświacie wypada w wakacje, to sytuacje często nas zaskakują i wymagają od dyrektora szybkiego działania. Dlatego warto być stale gotowym na rekrutacje nowych pracowników. W przypadku, kiedy mamy niewiele czasu na sprawdzenie ich przydatności do pracy w naszej szkole, powinniśmy się skupić na zagadnieniach najważniejszych określających przede wszystkim zakres przygotowania kandydata do pracy z uczniami.
Powiązane dokumenty

Przyjmowanie uczniów do szkół publicznych
27.7.2012
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Powiązane dokumenty

Organizacja wycieczek szkolnych w szkołach
27.7.2012
Bardzo ważnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej w polskich szkołach na wszystkich poziomach są wycieczki szkolne oraz inne formy krajoznawstwa. W dużym stopniu uzupełniają one i wizualizują zagadnienia omawiane na lekcjach. Wagę ich organizacji, szczególnie wśród młodzieży z niewielkich szkół wiejskich, gdzie dostęp do szeroko pojętej kultury jest ograniczony, trudno przecenić. Jednakże funkcjonowanie takich form w szkole musi opierać się ściśle na przepisach prawa. I to nie tylko oświatowego.
Powiązane dokumenty

Biofeedback, czyli jak wykorzystać informację zwrotną
27.7.2012
W Polsce przeprowadza się wiele badań diagnostycznych wykorzystujących techniki neuroobrazowania, m.in. rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, funkcjonalny rezonans magnetyczny PET, w badaniach neurologicznych dzieci i dorosłych ciągle wykorzystuje sie starsze metody np. EEG. Wśród najnowszych metod neurotechnologicznych coraz popularniejszy staje się bioffedback. Jego potencjalne zastosowania są bardzo szerokie, nieobojętne także dla edukacji.
Powiązane dokumenty

Liderzy przedsiębiorczości - łatwiejszy start w przyszłość
27.7.2012
Kto z nas dorosłych może dziś stanąć przed lustrem i powiedzieć z ręką na sercu, że robi to, co lubi? Że wykonywanie zawodu, który wybrał kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, sprawia mu radość, daje satysfakcję i pozwala żyć na poziomie wolności finansowej? Badania wskazują, że zadowoleni ze swojej pracy to ciągle mniejszość. Człowiek podejmuje najważniejsze decyzje o przyszłym życiu zawodowym będąc praktycznie dzieckiem. Co roku tysiące licealistów i ich rodziców w Polsce staje przed tym samym dylematem - co dalej? Trzeba im pomóc!
Powiązane dokumenty