Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Bank pomysłów
40 tys. na granty dla szkół
29.9.2014
Rusza trzecia edycja konkursu grantowego „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Na szkoły czekają dotacje, które pomogą przekształcić wypełniony „śmieciowym jedzeniem” sklepik w zdrowy bufet z pełnowartościowym drugim śniadaniem.
Powiązane dokumenty

Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty
25.1.2013
ORE zachęca osoby zarządzające placówkami oświatowymi, a także koordynujące lokalne polityki oświatowe do lektury nowej publikacji przygotowanej przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk”.
Powiązane dokumenty

Samorząd a edukacja
27.7.2012
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował publikację „Samorząd a edukacja”. Jest to podsumowanie prowadzonej w 2011 r. debaty na temat konieczności przeprowadzenia głębokich reform systemu oświaty w kontekście funkcjonowania samorządów terytorialnych różnych szczebli, mechanizmów finansowania oraz programowania zadań państwa w sektorze oświaty.
Powiązane dokumenty

O strategiach oświatowych w samorządach
27.7.2012
Skala wyzwań i problemów pojawiających się oświacie z jednej strony obrazują, jak trudno tą dziedziną zarządzać, ale z drugiej strony dowodzą, że bez systematycznego i planowanego zarządzania żadnych efektów się nie osiągnie. Planowanie strategiczne nie polega jedynie na skomponowaniu strategii i zapisaniu jej w dokumencie. Ta forma zarządzania jest procesem i wymaga elastycznego dobierania działań w kontekście własnego potencjału oraz warunków zewnętrznych.
Powiązane dokumenty

Warunki wprowadzenia dziennika elektronicznego w szkole
27.7.2012
Zgodnie z § 20a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przedszkole, szkoła lub placówka mogą prowadzić dzienniki lekcyjne i zająć pozalekcyjnych w formie dziennika elektronicznego i papierowego. Za zgodą organu prowadzącego mogą wspomnianą dokumentację prowadzić tyko w formie elektronicznej.
Powiązane dokumenty

Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły
27.7.2012
Do końca kwietnia dyrektorzy samodzielnych, publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do opracowania arkusza organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny. W arkuszu powinny znaleźć się informacje m.in. o liczbie pracowników zatrudnionych w placówce, liczbie godzin zajęć realizowanych ze środków przekazanych przez organ prowadzący oraz ogólna liczbę oddziałów.
Powiązane dokumenty

Przykładowe programy nauczania zawodów
27.7.2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zachęca nauczycieli do korzystania z publikowanych w internecie przykładowych programów nauczania dla poszczególnych zawodów. Udostępniane programy wraz z planem nauczania mają ułatwić przygotowanie szkół do wprowadzenia od najbliższego września modułowej formuły edukacji zawodowej.
Powiązane dokumenty

Praca z uczniem zdolnym
27.7.2012
Z raportu „Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym” przygotowanego przez GfK Polonia na zlecenie MEN wynika, że w polskiej szkole nie funkcjonuje jednolity system wspierania rozwoju uzdolnień uczniów – szkoły i nauczyciele stosują własne metody i rozwiązania organizacyjne. Raport przygotowany został o badanie jakościowe i uwzględnia cztery perspektywy: dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz absolwentów.
Powiązane dokumenty

Jest źle z nauczaniem matematyki
27.7.2012
Przywykliśmy już, że międzynarodowe porównania na ogół pozytywnie oceniają jakość nauczania w Polsce – przykładem jest tu badanie PISA. Jednak nawet ono pokazało, że pod względem przedmiotów matematycznych w polskiej szkole nie dzieje się najlepiej. Nowy raport Eurydice potwierdza, że polska szkoła wypada poniżej średniej w gronie państw OECD – co piąty uczeń osiąga słabe wyniki. Pocieszeniem nie powinien być też wniosek, że prawie cała Unia Europejska ma kłopot z jakością matematyki w szkołach.
Powiązane dokumenty

Sala lekcyjna w plenerze
27.7.2012
Kiedy słyszymy słowo szkoła, zazwyczaj pierwsze co przychodzi nam na myśl to budynek, klasy wypełnione uczniami, 45-minutowe lekcje oraz upragniony przez uczniów dzwonek. Jedną z nowych metod, zdobywających w ostatnim czasie coraz większe uznanie wśród specjalistów oraz przełamujących te stereotypy, jest outdoor learning. Dzięki temu lekcje nie zawsze muszą być prowadzone w „czterech ścianachy”.
Powiązane dokumenty