Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Otwarta szkoła
Coaching jako nowoczesna metoda kształcenia
26.7.2012
W XX w. zaszło wiele zmian w świadomości ludzi dotyczących kondycji i funkcjonowania człowieka w świecie. Po II wojnie światowej ekspansja rozwoju technologicznego przyczyniła się do rozpowszechnienia nowoczesnych środków komunikacyjnych, zarówno w transporcie, jak i w transmisji informacji międzykontynentalnej. Wraz z tymi zmianami zmieniły się całe społeczeństwa i systemy kulturowe. W efekcie zmieniać się musi także edukacja i metody nauczania. Ciekawą propozycją odpowiedniej dla XXI w. techniki kształcenia jest coaching.
Powiązane dokumenty

Zasady wynagrodzenia nauczyciela piszącego wnioski o projekty unijne
26.7.2012
Czas i warunki pracy nauczycieli określa art. 42 ust. 2 Karty nauczyciela. Dotyczy on jednak obowiązków związanych z dydaktyką, opieką i wychowaniem, a także zajęć wynikających z zadań statutowych przedszkola. Praca nad przygotowaniem wniosków dotyczących projektów unijnych wykracza poza powyższe obowiązki nauczycielskie. Dlatego powinno za nią przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie – najlepiej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powiązane dokumenty

Bon edukacyjny - nadzieje na przyszłość
26.7.2012
Niemal dwadzieścia lat polskich doświadczeń samorządowych z bonem edukacyjnym pozwala na całą sprawę spoglądać z perspektywy zapewniającej obiektywizm oceny wprowadzonych już w życie rozwiązań organizacyjno-finansowych. Po latach dostrzec również można, że po przetartej już drodze zmian łatwiej teraz kroczyć kolejnym organom prowadzącym szkoły. Z tych doświadczeń czerpie sam resort edukacji, do czego się zresztą otwarcie przyznaje.
Powiązane dokumenty

Bon edukacyjny - dotychczasowe doświadczenia
26.7.2012
Wśród nośnych tematów toczących się dyskusji oświatowych bardzo rzadko w ostatnim czasie pojawia się sprawa bonu edukacyjnego (oświatowego) jako sposobu finansowo-organizacyjnego zarządzania szkolnictwem samorządowym w Polsce. Nie oznacza to, oczywiście, że nic się wokół tego nie dzieje. Tego typu rozwiązania pojawiają się w kolejnych gminach.
Powiązane dokumenty

Czy dyrektor szkoły może zawierać umowy cywilnoprawne w imieniu szkoły?
26.7.2012
Na mocy przepisów prawa cywilnego szkoły nie posiadają osobowości prawnej. Taką osobowość posiadają natomiast organy prowadzące. Dlatego dyrektor szkoły lub placówki nie ma prawa do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu szkoły lub placówki, którą kieruje. Z oczywistych powodów taka kompetencja jest bardzo użyteczna w zarządzaniu szkołą i na szczęście istnieje możliwość, aby szanując prawo, nadać dyrektorowi uprawnienie do podpisywania umów cywilnoprawnych.
Powiązane dokumenty

Lodówka - edukacja & visual ART
26.7.2012
Oderwana od życia codziennego edukacja jest nudna i mało skuteczna. Żywe zainteresowanie uczniów można zdobyć jedynie pokazując im możliwości praktycznego wykorzystania abstrakcyjnej wiedzy oraz włączając ich w aktywne działania na rzecz zdobywania nowych informacji i osiągania wyznaczonych celów. Jaki pomysł wykorzystać? The sky is the limit… Nie ma złych pomysłów – liczą się zapał, zaangażowanie i pomysłowość. Świetnym przykładem jest lęborski projekt Lodówka.
Powiązane dokumenty

Aktywni babcia i dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze
26.7.2012
Aktywność osób starszych w Polsce jest stosunkowo ograniczona. Dlatego działania na rzecz zmiany postaw wobec starości w Polsce wymagają podjęcia dyskusji wśród ludzi młodych, którzy kształtują swoją karierę zawodową poprzez system edukacji. Szkoła jest miejscem budowania więzi społecznych oraz aktywności ludzi młodych np. w formie wolontariatu. Czy ta aktywność może być utrzymywana w wieku dojrzałym?
Powiązane dokumenty

Szkoła dla rynku pracy - konkurs
26.7.2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w konkursie „Szkoła dla rynku pracy”. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Do konkursu można przystąpić do 14 września 2012 r.
Powiązane dokumenty

167 mln zł dla samorządów na wspieranie szkół
26.7.2012
Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki „Wysoka jakość systemu oświaty” ogłosił konkurs otwarty na programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. O dofinansowanie starać się mogą powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Do podziału zarezerwowano 167 mln zł.
Powiązane dokumenty