Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Finanse
MEN proponuje, jak podzielić subwencję
13.11.2013
Resort edukacji przedstawił projekt podziału subwencji oświatowej w 2014 r. Chociaż w porównaniu z rokiem 2013 zmaleje ona o 0,02 proc., to kwota przekazywana gminom na jednego ucznia wzrośnie względem obecnego wskaźnika o 2,4 proc., czyli o 126 zł.
Powiązane dokumenty

Średnie wynagrodzenia - wzór sprawozdania 2013
4.11.2013
Dostępny jest już formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.
Powiązane dokumenty

Podział środków na stypendia
2.10.2013
W oparciu o obowiązujące przepisy MEN zaprezentowało podział II transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych do grudnia 2013 r. Pomiędzy samorządy rozdysponowana została kwota ponad 159 mln zł.
Powiązane dokumenty

Ostatnia edycja Radosnej szkoły
30.9.2013
Tylko do 10 października dyrektorzy szkół podstawowych mogą składać do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnych placów zabaw. Dotacja na pomoce dydaktyczne może wynieść do 12 tys. zł a na place zabaw nawet 115 tys. zł. Będzie to ostatnia edycja programu.
Powiązane dokumenty

Wyprawka w roku szkolnym 2013/2014
26.9.2013
Nowością wprowadzoną w roku szkolnym 2013/2014 jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie tylko na zakup podręczników, ale również materiałów dydaktycznych.
Powiązane dokumenty

Podział dotacji przedszkolnej w 2013 r.
26.8.2013
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego MEN poinformował o kwotach dotacji przedszkolnej przewidzianej na cztery miesiące tego roku w podziale na gminy.
Powiązane dokumenty

Rezerwa oświatowa podzielona
6.8.2013
Ministerstwo Finansów oraz MEN podzieliły 44 mln zł z rezerwy subwencji oświatowej pomiędzy samorządy. Gminy i powiaty mogły ubiegać się o dodatkowe środki m.in. na dostosowanie szkół do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz usuwanie skutków wypadków losowych i katastrof pogodowych.
Powiązane dokumenty

Przeciętny dodatek wyniósł nawet 507 zł
18.7.2013
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dodatków uzupełniających dla nauczycieli, Serwis Samorządowy PAP przedstawił informacje o kosztach dodatków w 2012 r. W sumie w ubiegłym roku samorządy na ten cel przeznaczyły 225 mln zł, a wysokość średniego dodatku wyniosła od 71 do 507 zł.
Powiązane dokumenty

Dofinansowanie do podręczników dla niewidomych
27.6.2013
W związku ze zmianami w planach wydatkowych budżetu państwa na 2013 r., wygospodarowane zostały dodatkowe środki z rezerwy celowej na realizację Narodowego Programu Stypendialnego. 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niewidomych.
Powiązane dokumenty

Drogie małe klasy
10.6.2013
Samorządowcy sprzeciwiają się dążeniom rządu do wprowadzenia limitu 25 uczniów w klasach I-III szkół podstawowych bez zagwarantowania środków na sfinansowanie tego rozwiązania. Twierdzą, że taki przepis znacząco zwiększy wydatki oświatowe – według szacunków, w kolejnym roku o 47 mln zł.
Powiązane dokumenty