Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Finanse
Zasiłki losowe dla uczniów
21.8.2014
Rada Ministrów przyjęła program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. Na wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne w tym roku rząd zaplanował 7 560 tys. zł ze środków rezerwy celowej.
Powiązane dokumenty

Wyprawka szkolna 2014
4.8.2014
Rada Ministrów przyjęła uchwałę, na mocy której realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Z programu nie będą korzystali uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, ponieważ oni otrzymają darmowy podręcznik przygotowany na zlecenie MEN.
Powiązane dokumenty

Podatek VAT w przypadku wynajmu pomieszczeń szkolnych
13.6.2014
W przypadku, gdy szkoła prowadzi działalność zarobkową pozaedukacyjną, może zostać zobowiązana do zapłacenia podatku VAT. Zasady płacenia i powstania zobowiązania podatkowego z tytułu wspomnianego podatku regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Powiązane dokumenty

Przeznaczenie na szkołę 1% podatku dochodowego
16.5.2014
Szkoła nie jest organizacją pożytku publicznego, więc na jej rzecz nie można odprowadzać 1 proc. podatku dochodowego. Jednak taki odpis można dokonać na rzecz np. stowarzyszenia lub fundacji, w której celach statutowych znajduje się wspieranie danej placówki.
Powiązane dokumenty

Odliczanie darowizny na szkołę?
5.5.2014
Przedsiębiorcy mają prawo pomniejszyć dochód o wysokość darowizny, która przekazana została na cele pożytku publicznego. Czy w związku z tym darowizna na rzecz szkoły także może zostać odliczona?
Powiązane dokumenty

Odwołanie dyrektora szkoły za naruszenie gospodarki finansowej szkoły?
17.4.2014
Jednym z obowiązków dyrektora szkoły jest dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki. To dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
Powiązane dokumenty

Opłaty za pobyt w bursie szkolnej
21.3.2014
Wysokość opłat za mieszkanie w bursie szkolnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
Powiązane dokumenty

Podział rezerwy części oświatowej subwencji
14.3.2014
MEN opublikowało kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Powiązane dokumenty

Dodatek uzupełniający za 2013 r.
17.1.2014
Zgodnie Kartą nauczyciela gminy mają obowiązek wyliczyć do 20 stycznia poniesione w 2013 r. wydatki na nauczycielskie pensje w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń określonych w ustawie. Jeśli okaże się, że realne pensje były niższe niż średnie, to samorząd musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia.
Powiązane dokumenty

Aplikacja do rozliczenia dotacji
2.1.2014
MEN udostępniło elektroniczną aplikację umożliwiającą gminom wygodne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Aplikację można pobrać ze stron ministerstwa.
Powiązane dokumenty