Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Zarządzanie
Droga udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
26.8.2013
Jaka wygląda prawidłowa procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia? W niektórych placówkach obowiązuje zasada przedkładania dyrektorowi podania o urlop dla poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem lekarskim. Czy jednak w tej sytuacji dyrektor ma prawo do podjęcia innej decyzji?
Powiązane dokumenty

Termin zakończenia urlopu wychowawczego po urlopie zdrowotnym
23.8.2013
Zasadą jest, że termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli na 31 sierpnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w okresie letnich ferii w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego.
Powiązane dokumenty

Rozwiązanie umowy z uwagi na orzeczenie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
16.8.2013
Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni. Niekiedy okres ten można przedłużyć o kolejne 12 miesięcy.
Powiązane dokumenty

Ile dni w okresie ferii szkolnych może pracować dyrektor szkoły?
14.8.2013
W przypadku dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w organizacji których przewidziane są ferie, a dyrektor szkoły jest nauczycielem i jest zatrudniony na podstawie Karty nauczyciela, przysługuje mu taki sam wymiar urlopu jak nauczycielom. Inaczej sprawa wygląda, gdy dyrektor zatrudniony został w oparciu o przepisy powszechne.
Powiązane dokumenty

Świadectwo pracy przy umowach terminowych
2.8.2013
Co należy zrobić z nauczycielem, który jest zatrudniony na kolejnych umowach terminowych od 2004 r. Na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku otrzyma nową umowę o pracę na ilość godzin wynikającą z projektu organizacyjnego. Czy należy wystawić takiemu nauczycielowi świadectwo pracy, mimo iż nie ma przerw w zatrudnieniu?
Powiązane dokumenty

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
26.7.2013
Najbliższy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2013 r., a zajęcia prowadzone w jego ramach zakończą się 27 czerwca 2014 r. Ferie zimowe rozłożone na cztery turnusy odbędą się w styczniu i lutym. Niestety, nie są znane jeszcze terminy egzaminów zewnętrznych.
Powiązane dokumenty

Zaświadczenie o niekaralności a przekształcanie stosunku pracy
25.7.2013
Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, potwierdzenie warunku niekaralności za pomocą informacji z Krajowego Rejestru Karnego następuje przed nawiązaniem stosunku pracy.
Powiązane dokumenty

Czy dyrektor może wypłacić 9-miesięczną odprawę?
22.7.2013
Nauczycielka dyplomowana, zatrudniona na podstawie mianowania uzyskała w 2010 r. uprawnienia emerytalne. W przyszłym roku szkolnym zabraknie dla niej godzin, aby mogła być zatrudniona w pełnym etacie. Nauczycielka planuję odejść, pod warunkiem otrzymania dziewięciomiesięcznej odprawy. Czy dyrektor może się na to zgodzić?
Powiązane dokumenty

Wskazywanie podstawy prawnej w świadectwie pracy
26.6.2013
Wydawanie świadectw pracy jest jednym z głównych obowiązków dyrektorów. Wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej dla rozwiązywanej umowy o pracę z nauczycielem jest podstawą skuteczności tej decyzji. Błędne wskazanie podstawy prawnej może skutkować ewentualną przegraną w sądzie pracy.
Powiązane dokumenty

Ograniczenie zatrudnienia
13.6.2013
Jak należy traktować porozumienie o obniżeniu etatu (art. 20 Karty), wręczone nauczycielowi w dniu 31 maja, z terminem 7 dni na jego zaakceptowanie? Czy ten termin nie jest już terminem zbyt późnym, by wręczyć wypowiedzenie? I co jeśli związek zawodowy, do którego nauczyciel należy, nie był o sprawie wcześniej poinformowany?
Powiązane dokumenty