Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Zarządzanie
Standardy mechanizmów kontroli zarządczej w szkole
7.2.2014
Standardy w zakresie mechanizmów kontroli zarządczej stanowią zestawienie podstawowych mechanizmów, które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Ich katalog ma charakter otwarty. Same mechanizmy powinny być dostosowane do specyfiki jednostki. Powinny one uwzględniać odpowiednie ryzyko.
Powiązane dokumenty

Terminy inwentaryzacji w szkole
24.1.2014
W przypadku szkół i placówek oświatowych nie ma szczególnych wytycznych odnośnie terminów inwentaryzacji, a więc będą obowiązywały terminy ogólne wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Powiązane dokumenty

Standardy kontroli zarządczej w szkołach
10.1.2014
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) nakładają na publiczne szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania kontroli zarządczej. Standardy tej kontroli zdefiniował minister finansów.
Powiązane dokumenty

Co zrobić, gdy inwentaryzacja wykazała kradzież sprzętu szkolnego?
30.12.2013
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Co zrobić jednak, gdy inwentaryzacja wykaże brak jakiegoś sprzętu?
Powiązane dokumenty

Zimowa przerwa świąteczna
18.12.2013
Zimowa przerwa świąteczna to okres odpoczynku od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży, przypadający poza okresami ferii letnich i zimowych w szkołach feryjnych. Tegoroczna przerwa może trwać nawet ponad 2 tygodnie – od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
Powiązane dokumenty

Jakie informacje zawiera arkusz organizacyjny placówki?
2.12.2013
Arkusz organizacyjny pracy szkoły musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przygotowywać go muszą zarówno publiczne przedszkola jak i szkoły.
Powiązane dokumenty

Co powinien zawierać regulamin kontroli zarządczej w szkole?
25.11.2013
Regulamin kontroli zarządczej w szkole jest aktem prawa wewnątrzszkolnego, który ustala organizację i zakres tego typu kontroli. Wspomniany regulamin powinien być wprowadzony na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.
Powiązane dokumenty

Organizacja działalności świetlicy
8.11.2013
Zasady funkcjonowania świetlic szkolnych reguluje Statut szkoły, a bardziej szczegółowo wewnętrzny regulamin, czyli dokumenty stworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Powiązane dokumenty

Publikowanie danych nauczycieli na stronie
18.10.2013
Szkoły i przedszkola publiczne jako instytucje finansowane ze środków publicznych muszą spełniać wyśrubowane wymogi w zakresie jawności działania. Czy jednak w związku z tym np. na stronie internetowej szkoły lub w BIP-ie szkoły powinny zostać opublikowane nazwiska pracowników?
Powiązane dokumenty

Praca w czasie stanu nieczynnego
2.9.2013
Nauczycielka języka polskiego zatrudniona na podstawie mianowania dostała w maju wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Czy w przypadku zaproponowania nauczycielce pracy w świetlicy w wymiarze 1/2 etatu, będzie mogła korzystać jednocześnie ze stanu nieczynnego i świadczyć pracę w niepełnym wymiarze na umowę o pracę na czas określony?
Powiązane dokumenty