Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Zarządzanie
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
6.10.2014
Ferie, święta oraz egzaminy centralne to okoliczności, którym podporządkowana musi zostać praca każdej szkoły. Poniżej przedstawiamy kalendarz szkolny na bieżący rok szkolny.
Powiązane dokumenty

Podwyżka dla nauczyciela z inicjatywy dyrektora
30.7.2014
Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Czy jednak może sam, z własnej inicjatywy zdecydować o podwyższeniu wynagrodzenia jakiegoś nauczyciela?
Powiązane dokumenty

Ferie zimowe w 2016 r.
26.6.2014
Znane są już terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016. Ferie zorganizowane zostaną w czterech turnusach. Pierwsza grupa uczniów rozpocznie dwutygodniową zimową przerwę 18 stycznia. W ostatnich województwach ferie zakończa się 28 lutego 2016 r.
Powiązane dokumenty

Kto może złożyć odwołanie od decyzji komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli?
23.6.2014
Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu lub obowiązkom. Natomiast za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielowi można wymierzyć karę zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy.
Powiązane dokumenty

Przekazywanie dokumentacji likwidowanej szkoły
5.6.2014
Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania przekazuje się organowi prowadzącemu. Natomiast dokumentacja przebiegu nauczania przekazywana jest w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Powiązane dokumenty

W jaki sposób dokumentować spotkania dyrektora z pracownikami?
24.4.2014
Z przepisów wyraźnie wynika, że dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W związku z tym spotkania, jakie odbywa dyrektora ze swoimi pracownikami, powinny być odpowiednio dokumentowane.
Powiązane dokumenty

Rozpatrywanie skarg i wniosków w szkole
10.4.2014
Przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie prawa do wnoszenia skarg i wniosków mają również zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Nakładają więc one na dyrektorów obowiązek wprowadzenia procedury rozpatrywania skarg i wniosków w danej placówce, przyjmowania skarg i wniosków, jak również ich rozpatrywania.
Powiązane dokumenty

Przechowywanie protokołu z egzaminu poprawkowego
2.4.2014
Czy protokół z egzaminu poprawkowego ucznia wraz z pisemnymi pracami ucznia i informacjami o jego ustnych odpowiedziach jest integralną częścią arkusza ocen i musi być przechowywany razem z arkuszem 50 lat?
Powiązane dokumenty

Regulamin przyznawania trzynastek
24.2.2014
Czy dyrektor musi uzgadniać ze związkami zawodowymi np. regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w szkole?
Powiązane dokumenty

Powołanie wicedyrektora
14.2.2014
Aby powołać nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, takie stanowisko powinno być przewidziane w statucie. W szkole, w której może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora powierzenia tego stanowiska dokonuje dyrektor szkoły. Czy może tego dokonać, przebywając na urlopie zdrowotnym?
Powiązane dokumenty