Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Forum

Wykaz forów

Wróć do listy tematów

szkolenia
Utworzono przez Magdalena Myrlak on 17.2.2013 21:29
Proszę zapoznać się z zasadami i warunkami korzystania przed umieszczeniem postu.

Nowy post może być umieszczony w dole strony.
Posortuj:   Zgodnie z wątkami dyskusji Wyświetlaj wpisy od najstarszego Wyświetlaj wpisy od najnowszego

o
SZKOLENIA
Szanowni Państwo,


Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkolenia dotyczą profilaktyki zachowań destrukcyjnych młodzieży: w tym także profilaktyki zaginięć.


Proponujemy dwa szkolenia o tematyce:

ZAGROŻENIE UCIECZKĄ I WAGAROWANIEM MŁODZIEŻY
ZAGROŻENIE DEPRESJĄ U NASTOLATKÓW

Na stronie Fundacji http://zaginieni.pl/fundacja/oferta-edukacyjna znajdują się szczegółowe informacje dotyczące szkoleń.Zachęcamy także do zapoznania się z naszą stroną dotyczącą profilaktyki ucieczek, www.nieuciekaj.pl -
dostępny jest tam folder dla pedagogów i opiekunów.

Prowadzimy także stronę adresowaną do młodzieży: www.strefanastolatka.pl
o
Bezpłatne kursy dla nauczycieli


Nowe technologie w kształtowaniu kompetencji uczniów - kursy wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursach dla nauczycieli z województwa mazowieckiego, którzy są zatrudnieni na terenach wiejskich i nie uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w ramach Dz. 9.4 POKL.

Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych kursu w grupach 20-osobowych
Planowana jest realizacja 2 edycji Projektu, w każdej udział weźmie 40 nauczycieli.

Terminy zajęć w poszczególnych edycjach:
1 edycja: VI - IX.2013 – dla 40 osób
2 edycja: VI - IX.2014 – dla 40 osób
każdy uczestnik otrzymuje:
-materiały szkoleniowe
-pełne całodzienne wyżywienie każdego dnia zajęć
-zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym
-refundację kosztów dojazdu ( lub dojazd zorganizowany autokarem )

W programie:
1) kompetencje kluczowe w nauczaniu uczniów o SPE - 24 godziny
2) Metodyka wykorzystania platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów o SPE - 24 godziny


Nowoczesne technologie ICT w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kursy stacjonarne(Uwaga! Każdy uczestnik otrzymuje na własność tablet)

Ten bezpłatny Projekt jest skierowany do 120 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na obszarach wiejskich woj.mazowieckiego (dokumentowane oświadczeniem uczestnika oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu ze szkoły).

W programie 48 godzin kursu stacjonarnego w grupach 10-osobowych + 120 godzin konsultacji w kursie e-learningowym, metodą blendeed learning.

1 edycja: III-VI.2013 – 30 nauczycieli
2 edycja: X.2013-II.2014 – 30 nauczycieli
3 edycja: III.2014-VI.2014 – 30 nauczycieli
4 edycja: X.2014-II.2015 – 30 nauczycieli

W programie:
1) Nauczanie uczniów o SPE - 16 godz stacjonarnie i 40 godzin e-learning
2) Metodyka tworzenia interaktywnych lekcji i wykorzystania platformy Moodle - 16 godzin stacjonarnie i 40 e-learning
3) Metodyka tworzenia i wykorzystania aplikacji na smartfony i tablety.

Forma zajęć:
1)Kurs stacjonarny: 48 godzin, w grupach 10 osobowych,
Miejsce: Warszawa, miasta powiatowe lub wg. wyboru kandydata w formularzu zgłoszeniowym
2)Kurs e-learning: 120 godzin (indywidualnie)


Więcej na Global Training Centre - www.globaltc.eu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
o
Kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie

Cel główny kursu:
Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i kreatywnego zarządzania szkołą, z uwzględnieniem warunków i wymogów programowej i strukturalnej reformy systemu edukacji oraz zmieniającego się prawa oświatowego.

Cele szczegółowe:
- organizowanie placówki i kierowanie zespołem;
- komunikacja społeczna z uwzględnieniem aspektów psychologicznych w stosunkach interpersonalnych;
- stosowanie prawa oświatowego i finansowego;
- organizowanie procesu edukacyjnego w szkole z uwzględnieniem reformy programowej;
- kierowanie procesem wspierania jakości pracy szkoły (wiedza i umiejętności stosowania metod badawczych w procesie diagnozy pracy szkoły);
- kierowanie rozwojem szkoły;
- samokształcenie i planowanie własnego rozwoju;
- kierowanie i wspieranie rozwoju zawodowego zespołu i pojedynczych nauczycieli;
- stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu;
- sprawne i funkcjonalne dokumentowanie pracy szkoły;
- współpraca z instytucjami wspierającymi proces edukacyjny.

Program kursu:
1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania
2. Prawo oświatowe
3. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
4. Kierowanie zmianą
5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
6. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
7. Projektowanie programu placówki oświatowej
8. Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy systemu edukacji
9. Placówka oświatowa, a środowisko lokalne
10. Praktyki kierownicze (26 godz.)

Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych zgodnie z wymogami MEN.

Wymiar – 220h
Termin: luty – lipiec 2014r. (REKRUTACJA TRWA)

Koszt: 1390 zł


Informacje i zapisy
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków

tel.12 634 32 50
fax.: 12 632 80 75
kom. 608 102 228
http://www.ibc.edu.pl
e-mail: ibc@bcentrum.pl
o
Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika
Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

Adresaci: Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Cel główny:
- Pozyskanie umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i refleksyjnego organizowania środowiska edukacyjnego (obejmującego jednocześnie wszystkie jego elementy) uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń;
- Nabycie umiejętności: diagnozy, monitorowania, oceny zachowań, postaw, wiedzy, umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo;
- Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci/ osób niepełnosprawnych umysłowo.

Program kursu:
1. Pedagogika specjalna
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologiczne rewalidacji
4. Rewalidacja indywidualna
5. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
6. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
7. Metodyka wychowania w internacie

Kurs kwalifikacyjny nadaje kwalifikacje w zakresie diagnozy, monitorowania, oceny zachowań, postaw, wiedzy, umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo oraz organizowania pracy w środowisku rodzinnym dzieci / osób niepełnosprawnych umysłowo.

Wymiar – 260h

Termin: marzec - listopad 2014r. (REKRUTACJA TRWA)

Koszt: 1380 złInformacje i zapisy
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków

tel.12 634 32 50
fax.: 12 632 80 75
kom. 608 102 228
http://www.ibc.edu.pl
e-mail: ibc@bcentrum.pl
o
Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna
Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Cel kursu:
Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

Program kursu:
1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
3. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
4. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
5. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
6. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
7. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
8. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
9. Organizacja procesu terapeutycznego


Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci.

Wymiar – 270h

Termin: marzec - wrzesień 2014r. (REKRUTACJA TRWA)

Koszt: 1370 zł


Informacje i zapisy
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków

tel.12 634 32 50
fax.: 12 632 80 75
kom. 608 102 228
http://www.ibc.edu.pl
e-mail: ibc@bcentrum.pl
o
Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego
Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Adresaci: nauczyciele czynni zawodowo, legitymujący się:
- dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe
- min. 2-letnią praktyką zawodową
- uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym
oraz
- planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w I etapie edukacyjnym (kl. I-III szkoły podstawowej)

Cele kształcenia:
- wprowadzanie w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym elementów języka obcego
- przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia
- zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyswajania języka obcego przez dzieci
- doskonalenie ogólnych umiejętności językowych słuchaczy w stopniu umożliwiającym wprowadzenie przez nich elementów języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
- doskonalenie umiejętności projektowania własnych pomocy dydaktycznych, konspektów lekcji i rozkładu materiału

Treści kształcenia:
- Uwarunkowania nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym
- Zagadnienia związane z fizycznym i psychicznym rozwojem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz ich implikacje w nauczaniu języka obcego
- Kompetencje nauczycieli etapu wczesnoszkolnego
- Pomoce dydaktyczne
- Dobór i ocena materiałów nauczania
- Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
- Zagadnienia związane z przygotowaniem otoczenia i dyscypliną na lekcji
- Planowanie i analiza lekcji
- Rozkład materiału, integracja treści przedmiotowych
- Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
- Przygotowanie do samokształcenia
- Praktyki – obserwacje, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji

Liczba godzin: 270

Rozpoczęcie kursu: luty 2014 (REKRUTACJA TRWA)

Cena: 3200 zł/całość

DLA ZAPISANYCH DO 28 LUTEGO 300 ZŁ ZNIŻKI!!!

Informacje i zapisy
Centrum IB Sp. z o.o.
ul. Św. Filia 7/8
31-150 Kraków

tel.12 634 32 50
fax.: 12 632 80 75
kom. 608 102 228
http://www.ibc.edu.pl
e-mail: ibc@bcentrum.pl
o
Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży
Wszystkich z Państwa pracujących na co dzień w roli nauczycieli, pedagogów czy psychologów oraz wszystkie osoby chcące realizować się w pracy na rzecz dzieci i młodzieży zapraszamy do udziału w najbliższej, jesiennej edycji Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży.

Co czeka na Uczestników? Ponad 180 godzin warsztatów, treningów i praktyk prowadzonych przez krajowej rangi autorytety w dziedzinie edukacji, psychologii i terapii, m.in. Dorotę Zawadzką i Tomasza Srebrnickiego.

Program projektu - spełniający kryteria akredytacyjne MEN - całościowo rozwija zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychiatrii dzieci i młodzieży, nurtów terapeutycznych, metod diagnozowania zaburzeń czy technik prowadzenia interwencji kryzysowych i terapii dzieci i młodzieży.

A w programie:
1. Psychologia rozwojowa w pracy terapeuty (16h)
2. Biomedyczne podstawy rozwoju - genetyka zachowań (16h)
3. Psychiatria w pracy terapeuty (16h)
4. Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą (16h)
5. Terapia systemowa w pracy z dziećmi i młodzieżą (2 x 16h)
6. Terapia ericksonowska w psychoterapii dzieci i młodzieży (16h)
7. Terapia psychodynamiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą (16h)
8. Terapia dysleksji i dysgrafii (16h)
9. Incredible Years ? Programme (16h)
10. Indywidualny program praktyk (40h)

Start projektu w październiku 2014 - nabór aplikacji trwa do 30 czerwca!
więcej informacji na www.gpa.edu.pl
Odpowiedz

Nazwa użytkownika
Hasło użytkownika

Zapomniałeś hasło? Prześlemy je na podany adres e-mail.
Możesz zarejestrować się tutaj.

Wróć do listy tematów