Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Forum

Wykaz forów

Wróć do listy tematów

Wożenie uczniów na zawody i konkursy
Utworzono przez belfer on 23.2.2012 17:36
Proszę zapoznać się z zasadami i warunkami korzystania przed umieszczeniem postu.

Nowy post może być umieszczony w dole strony.
Posortuj:   Zgodnie z wątkami dyskusji Wyświetlaj wpisy od najstarszego Wyświetlaj wpisy od najnowszego

o
Mam to szczęście, że pracuję w szkole, która jest w centrum miasta i wszędzie blisko - zasuwamy na nóżkach więc... Ale u mnie jeśli jest taka potrzeba, to rodzic na piśmie wyraża zgodę na transportowanie ucznia samochodem nauczyciela i tyle. Tyle, że nie wiem na ile to jest zgodne z prawem. Do tej pory nic się nie wydarzyło (i oby dalej).
o
Za 15 lat....będziemy prosić ucznia, aby go uczyć!!!!!!!!!!!!!!!!11 Za to oba tzw.Związki zawodowe przyklaskują temu!!!!
o
Niestety, lub na szczęście dyrekcja ma rację. Ponieważ nie mamy jako nauczyciele uprawnień do przewozu osób, nie możemy wozić uczniów swoimi samochodami. W razie wypadku możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej z urzędu, a jak trafimy na "fajnego" rodzica, to i przez niego. Ostatnio do mojej szkoły nauczycielka przyjechała na konkurs z dziećmi taksówką. Transport dzieci organizuje dyrekcja i to ona za niego odpowiada.
o
Doroto, a ja nie mam uprawnień do przewozu osób a wożę mamę, dzieci, sąsiadów, przyjaciół, dzieci przyjaciół i wiele innych osób. Co Ty na to??
o
Ty nie pytaj Doroty, bo to nie ona wymyśla prawo. Jeśli wozisz sobie kogo chcesz to masz takie prawo - kończy się ono widocznie jeśli dotyczy dzieciaków ze szkoły, nad którymi masz sprawować opiekę. I tyle. I tak , jak pisałam - wszystko ok dopóki się coś nie wydarzy....
o
Mam uprawnienia do przewożenia pasażerów, mam prawo jazdy kat B i samochód zarejestrowany na pięciu pasażerów. O jakim pozwoleniu na przewożenie osób mowa???
o
Przepisy oświatowe wprost nie zabraniają przewozu uczniów prywatnym samochodem, jednakże uważna ich analiza pozwala na sformułowanie tezy, że przewozy uczniów przez nauczycieli są niedozwolone, a dyrektor, o ile może zgodzić się na podróż służbową nauczyciela prywatnym samochodem, to nie powinien wyrazić zgody na taką podróż, gdyby miała się ona odbywać w celu dowiezienia uczniów na zawody sportowe, czy inne imprezy organizowane w innej miejscowości niż szkoła.
Jeśli dyrektor szkoły wyrazi zgodę na przewóz uczniów prywatnym samochodem nauczyciela, to w razie wypadku odpowiedzialność za szkodę spowodowaną tym wypadkiem spada na szkołę. Umowa OC jaką ma zawartą nauczyciel może okazać się niewystarczająca. Dodatkową sankcją – obok odpowiedzialności cywilnej może być odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.
Z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) jasno wynika, iż to dyrektor ponosi odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. A skoro tak, to ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą przewozić dzieci swoimi prywatnymi samochodami. Nie są oni zawodowymi kierowcami (a nawet jeśli są, to nie są nimi w pracy). Odpowiedzialność za przewóz osób leży po stronie zawodowego kierowcy, natomiast obowiązkiem nauczyciela jest sprawowanie opieki nad uczniami w czasie podróży.
Nauczyciel wraz z uczniami i wyznaczonymi opiekunami uczestniczący w imprezach pozaszkolnych powinni więc podróżować, w miarę możliwości, środkami komunikacji publicznej. Jeżeli jest to jakiś względów niemożliwe, szkoła powinna skorzystać z wynajętego autobusu, busa itp., należącego do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.
Tylko, w przypadku tzw. przewozów z grzeczności kierowca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jakiej doznał pasażer. Gdyby więc nauczyciel podwoził rodzica z dzieckiem (uczniem) spotkawszy go w drodze ze szkoły do domu, to odpowiedzialności nie ponosiłby. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r. przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie (wyrok SN z dnia 11 stycznia 1978 r., II CR 487/77, LEX nr 8048).

Alicja Brzezińska
o
...i jeszcze to znalazłam:PYTANIE

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i często wyjeżdżam z uczniami na zawody sportowe organizowane poza miejscem ich zamieszkania.

Nie zawsze dojazd środkami komunikacji publicznej jest możliwy. Czy zatem nauczyciel może przewozić uczniów swoim prywatnym samochodem?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedzi na zadane pytanie należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Z analizy ww. dokumentów wynika, że ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą przewozić dzieci swoimi prywatnymi samochodami z tego względu, że nie są zawodowymi kierowcami! Odpowiedzialność za przewóz leży po stronie zawodowego kierowcy, co nie zwalnia pedagogów ze sprawowania opieki nad uczniami w czasie podróży.

Pamiętajmy jednocześnie, że zawody sportowe, konkursy czy olimpiady szkolne należą do zadań szkoły, czyli nadzór nad uczniami sprawuje szkoła (oddelegowany do tego nauczyciel) i nie można tej odpowiedzialności przenieść na rodzica. Rodzic może wspomagać nauczyciela, ale odpowiedzialność spoczywa na pracowniku szkoły.

W Karcie Nauczyciela i ww. rozporządzeniu zapisano, że to dyrektor ponosi odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nieprzestrzeganie przepisów prawa pociąga za sobą sankcje w postaci: kary dyscyplinarnej – art. 76 Karty Nauczyciela, kary pozbawienia wolności – art. 177 Kodeksu karnego (zastosowanie jednej sankcji nie wyklucza drugiej), co w konsekwencji może skutkować wydaleniem z zawodu.

Warto więc zadbać o to, by uczniowie i ich wyznaczeni opiekunowie uczestniczący w imprezach pozaszkolnych, podróżowali w miarę możliwości środkami komunikacji publicznej – jeżeli pojawią się w tym względzie utrudnienia, to szkoła powinna skorzystać z wynajętego autobusu, busa itp., należącego do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69).

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.
o
"Zas przyjaciolmi Polski nie byli na pewno."I co z tego? Ale mwsedrrtoa w okupowanej Polsce (a nie porażki Hitlera) wielu oficerów skłoniło do oporu. Kolbe tez nie był przyjacielem żydów.Czy naprawdę uważasz, ze fakt, ze Kolbe chciał wysłać żydów na Madagaskar, obnaża jego zasługi?I jest wiele innych - _polskich_ - późniejszych bohaterów, którzy w naszych, dzisiejszych oczach mieli nie mniej dziwacznych poglądów od Niemców, niemieckich oficerów i innych.
Odpowiedz

Nazwa użytkownika
Hasło użytkownika

Zapomniałeś hasło? Prześlemy je na podany adres e-mail.
Możesz zarejestrować się tutaj.

Wróć do listy tematów