Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo
Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na czas określony
8.8.2014
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 6 Karty nauczyciela w przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego stosunek pracy z nimi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć.
Powiązane dokumenty

Karta nauczyciela w szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jst
31.7.2014
Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie czy w umowie o pracę dotyczą mnie tylko przepisy KP czy Karty nauczyciela również? Pracodawca twardo stawia warunki tłumacząc, że nie jestem juz nauczycielem publicznym i zawsze mogę nie przyjąć warunków pracy i nie przedłużać umowy.
Powiązane dokumenty

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego
23.7.2014
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie powoduje automatycznego przekształcenia stosunku pracy z umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Powiązane dokumenty

Elektroniczne formularze w reformie podręcznikowej
10.7.2014
Obowiązują już przepisy rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowe rozporządzenie określa m.in. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub gimnazjum.
Powiązane dokumenty

Kiedy wprowadzić w szkole regulamin pracy?
2.7.2014
Regulamin pracy powinien zostać wprowadzony w szkołach i placówkach oświatowych zatrudniających powyżej 20 pracowników oraz nieobjętych zbiorowym układem pracy w zakresie, jaki powinien regulować wspomniany regulamin.
Powiązane dokumenty

Przechodzenie ucznia ze jednej szkoły do innej
18.6.2014
Na etapie uzgodnień i konsultacji znajduje się rozporządzenie określające szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego.
Powiązane dokumenty

Zasady działania placówek oświatowo-wychowawczych
13.6.2014
W placówkach wychowania pozaszkolnego organizuje się zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Organizację tych zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Powiązane dokumenty

Ustawa o systemie oświaty
13.6.2014
Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.
Powiązane dokumenty

Karta nauczyciela
13.6.2014
Dz.U. z 2014 r. poz. 191
Powiązane dokumenty