Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo
Forma zatrudnienia nauczycieli przez szkoły niepubliczne
6.10.2014
W szkołach publicznych nauczyciele mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Inaczej jest w szkołach niepublicznych. Jednocześnie Sąd Najwyższy orzekł, że szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może zatrudniać nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych.
Powiązane dokumenty

Olimpiady dla gimnazjalistów
26.9.2014
Rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, które zostało podpisane przez minister oświaty, umożliwia organizowanie olimpiad dla gimnazjalistów.
Powiązane dokumenty

Przywrócenie do pracy nauczyciela niesłusznie zwolnionego
25.9.2014
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie ustalenia przez sąd, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niedopuszczalne lub narusza przepisy, sąd pracy - uwzględniając żądania pracownika - orzeka o przywróceniu go do pracy, ewentualnie o odszkodowaniu.
Powiązane dokumenty

Owoce w szkole, indywidualne nauczanie i ubezpieczenia podczas wycieczek
3.9.2014
Minister J. Kluzik-Rostkowska podpisała trzy nowe rozporządzenia. W sprawie środków towarzyszących programowi „Owoce i warzywa w szkole”, w sprawie ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek szkolnych oraz indywidualnego nauczania w przedszkolu i szkole.
Powiązane dokumenty

Ograniczenie dokumentacji
2.9.2014
Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Powiązane dokumenty

Ramowe plany nauczania w konsultacjach
1.9.2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Powiązane dokumenty

Kolejna nowelizacja ustawa o systemie oświaty
20.8.2014
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów nie powinno być regulowane na poziomie rozporządzenia, wymusza wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty. Projekt nowelizacji trafił właśnie do konsultacji.
Powiązane dokumenty

Jak otrzymać wyprawkę szkolną od rządu
19.8.2014
Wyprawka szkolna jest pomocą polegającą na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego oraz do kształcenia w zawodach. W zależności od spełnianych kryteriów jeden uczeń może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 175 zł do 770 zł.
Powiązane dokumenty

Wyprawka w roku szkolnym 2014/2015
14.8.2014
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).
Powiązane dokumenty

Nowa klasyfikacja zawodów
11.8.2014
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego. Na liście wyszczegółowionych zawodów znalazły się nowe pozycje: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz mechanik motocyklowy.
Powiązane dokumenty