Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo - Zmiany prawa
Bezpieczna i przyjazna szkoła cd.
28.5.2014
Wnioski, jakie MEN wyciągnęło z zakończenia „Roku bezpiecznej szkoły” a także doświadczenia płynące z programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008-2013, skłoniły rząd do przedłużenia tego programu na kolejne lata. Odpowiedni dokument znajduje się na etapie prac konsultacyjnych.
Powiązane dokumenty

Karani nie mogą opiekować się dziećmi
7.5.2014
Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w ustawie o systemie oświaty. Pojawił się w niej zakaz pełnienia funkcji wychowawcy i kierownika na koloniach dla osób karanych za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu małoletnich, w tym za przestępstwa seksualne.
Powiązane dokumenty

Nowe przepisy o asystentach
24.4.2014
Parlament zakończył pracę nad ustawą wprowadzająca asystentów do szkół oraz zmieniającą zasady odraczania obowiązku szkolnego. W ostatniej chwili posłowie przychylili się do poprawki senatorów i ograniczyli możliwość zatrudniania asystentów wyłącznie do pierwszych trzech klas szkół podstawowych i świetlic.
Powiązane dokumenty

Rząd przyjął projekt reformy podręcznikowej
16.4.2014
Stworzenie darmowych podręczników do pierwszych klas szkoły podstawowej, dotacja celowa na zakup podręczników dla klas starszych oraz gimnazjów, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku to elementy reformy podręcznikowej. Jej projekt został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.
Powiązane dokumenty

Indywidualne nauczanie
14.4.2014
Do konsultacji społecznych wysłany został projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.
Powiązane dokumenty

Zmiany w dyplomach i świadectwach
4.4.2014
W związku ze zmianami, jakie wkrótce pojawią się na maturze oraz na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową zmieni się także, w nieznacznym stopniu, treść druków wykorzystywanych do wypisywania świadectw. Odpowiednie rozporządzenie jest już konsultowane.
Powiązane dokumenty

Rozporządzenie o lekcjach etyki podpisane
26.3.2014
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. Zmiana jest podyktowana orzeczeniem międzynarodowego trybunału.
Powiązane dokumenty

Sejm przyjął ustawę o asystentach
21.3.2014
Mimo sprzeciwu części opozycji oraz pomimo zapowiedzi ZNP o powrocie do akcji protestacyjnej, Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zezwala na zatrudnianie w szkołach asystentów nauczycieli. Podstawą ich zatrudnienia nie będzie Karta nauczyciela, a Kodeks pracy.
Powiązane dokumenty

Prezydent podpisał ustawę podręcznikową
10.3.2014
Wraz z prezydenckim podpisem zakończyły się prace legislacyjne nad przepisami uprawniającymi MEN do zlecenia opracowania oraz wydania własnych podręczników. Dzięki nowelizacji – jak wynika z zapowiedzi rządu – już we wrześniu uczniowie klas pierwszych mają otrzymać darmowe podręczniki.
Powiązane dokumenty

Zmiany w darmowym podręczniku
20.2.2014
W nowym roku szkolnym uczniowie pierwszych klas dostaną nie tylko przygotowany przez ORE podręcznik, ale do szkół trafi także dotacja na zakup m.in. ćwiczeń oraz książek do języków obcych. Docelowo od 2017 r. rząd ma płacić za podręczniki i pomoce edukacyjne wszystkich uczniów podstawówek i gimnazjów.
Powiązane dokumenty