Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo - Zmiany prawa
Olimpiady dla gimnazjalistów
26.9.2014
Rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, które zostało podpisane przez minister oświaty, umożliwia organizowanie olimpiad dla gimnazjalistów.
Powiązane dokumenty

Owoce w szkole, indywidualne nauczanie i ubezpieczenia podczas wycieczek
3.9.2014
Minister J. Kluzik-Rostkowska podpisała trzy nowe rozporządzenia. W sprawie środków towarzyszących programowi „Owoce i warzywa w szkole”, w sprawie ubezpieczenia uczniów podczas wycieczek szkolnych oraz indywidualnego nauczania w przedszkolu i szkole.
Powiązane dokumenty

Ograniczenie dokumentacji
2.9.2014
Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Powiązane dokumenty

Ramowe plany nauczania w konsultacjach
1.9.2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
Powiązane dokumenty

Kolejna nowelizacja ustawa o systemie oświaty
20.8.2014
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów nie powinno być regulowane na poziomie rozporządzenia, wymusza wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty. Projekt nowelizacji trafił właśnie do konsultacji.
Powiązane dokumenty

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela kontraktowego
23.7.2014
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie powoduje automatycznego przekształcenia stosunku pracy z umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Powiązane dokumenty

Elektroniczne formularze w reformie podręcznikowej
10.7.2014
Obowiązują już przepisy rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowe rozporządzenie określa m.in. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub gimnazjum.
Powiązane dokumenty

Przechodzenie ucznia ze jednej szkoły do innej
18.6.2014
Na etapie uzgodnień i konsultacji znajduje się rozporządzenie określające szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń może być przyjęty do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego.
Powiązane dokumenty

Zmiany w podstawie programowej
3.6.2014
Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie nowelizujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Głównym celem dokonanych zmian jest wprowadzenie do obowiązkowej i bezpłatnej nauki w przedszkolu języka obcego, ale zmiany pojawią się też w klasach I-III.
Powiązane dokumenty

Sejm przyjął ustawę o darmowych podręcznikach
30.5.2014
Po wakacjach darmowy podręcznik otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych. W 2015 r. za książki nie będzie płacić się także w klasach IV podstawówek oraz I gimnazjów. Wszyscy uczniowie tych szkół z darmowych podręczników korzystać będą od 2017 r. Sejm przyjął właśnie niezbędną nowelizację ustawy o systemie oświaty.
Powiązane dokumenty