Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Aktualności
Zakończenie największej operacji logistycznej w polskiej edukacji
26.9.2017, Źródło: Sekcja Wydawców Edukacyjnych (SWE) Polskiej Izby Książki
Wydawnictwa edukacyjne informują o zakończeniu hurtowych dostaw podręczników do szkół. Do tej pory dostarczono ponad 98% zamówionych podręczników, reszta jest już przygotowana do wysyłki. Tegoroczne dostawy dotacyjnych publikacji śmiało można określić największą w historii polskiej edukacji operacją logistyczną – wydawcy dostarczyli 34 mln publikacji do ponad 20 tys. szkół, dzięki czemu darmowe podręczniki i ćwiczenia otrzymali w tym roku uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Powiązane dokumenty

NIK: konieczne są poważne zmiany w systemie organizowania i finansowania kształcenia dorosłych
22.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli konieczne są poważne zmiany w systemie organizowania i finansowania kształcenia dorosłych. Problemem jest niska skuteczność kształcenia, a co za tym idzie niewielki odsetek absolwentów oraz zdanych egzaminów zewnętrznych. NIK zwraca uwagę, że dorosłych lepiej kształcą szkoły publiczne, niż niepubliczne, a wysokość otrzymywanych przez szkoły dotacji nie wpływa ani na jakość kształcenia, ani jego skuteczność. Co więcej - przyjęte rozwiązania finansowania szkół dla dorosłych nie zapobiegają zjawiskom patologicznym, w tym wyłudzaniu dotacji przez część szkół niepublicznych.
Powiązane dokumenty

NIK o zdrowym żywieniu w szkołach
20.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W skontrolowanych szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nadwagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł aż 22 proc., czyli dotyczył co piątego dziecka. W ciągu czterech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie i działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów osłabiała m.in. dostępność niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też podawanie uczniom w szkole obiadów niejednokrotnie przekraczających normy żywienia dla dzieci i młodzieży (ze zbyt wysoką zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów oraz nadmierną ilością sodu).
Powiązane dokumenty

Co trzeci uczeń w Polsce unika korzystania ze szkolnej toalety - raport ze stanu toalet w polskich szkołach
18.9.2017, Źródło: Program "Wzorowa Łazienka"
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 w polskich szkołach uczyło się około 5 milionów uczniów. Jak pokazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie zawsze mają oni dostęp do czystych i funkcjonalnych łazienek.
Powiązane dokumenty

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych
14.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Powiązane dokumenty

Funkcjonowanie świetlic szkolnych – wyniki kontroli NIK
14.9.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W świetlicach większości skontrolowanych szkół właściwie opiekowano się dziećmi. Zatrudniano wykwalifikowaną kadrę i na potrzeby świetlic wykorzystywano odrębne pomieszczenia, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia, bo pomimo zmiany przepisów nadal w większości szkół powtarza się co roku te same plany i ćwiczenia, rzadko sprawdza się rzeczywiste, indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, a jeszcze rzadziej dostosowuje do tych potrzeb zajęcia.
Powiązane dokumenty

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
13.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło w maju i czerwcu 2017 r. 259 037 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 166 606 to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 92 431 technikum.
Powiązane dokumenty

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - projekt ustawy przyjęty
13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt zakłada powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s.
Powiązane dokumenty

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyjęty przez RM
13.9.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedłożony przez ministra edukacji narodowej, który wprowadza istotne zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, ale także w ustawie Karta Nauczyciela. Zmienione zostaną także regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.
Powiązane dokumenty

Wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – najczęściej zadawane pytania
12.9.2017, Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Powiązane dokumenty