Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Dyrektor przedszkola
Badania profilaktyczne nauczycieli
3.8.2012
Zgodnie z Kartą nauczyciela osoba zajmująca stanowisko nauczyciela musi spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Pracodawca lub pracownik, który nie zgodzi się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego, może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia jego wydania z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
Powiązane dokumenty

Zatarcie kary dyscyplinarnej nauczyciela
26.7.2012
Przepisy regulujące zatarcie kar dyscyplinarnych wobec nauczyciela określone zostały w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nagany z ostrzeżeniami oraz zwolnienia dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie trzech lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.
Powiązane dokumenty

Nowe procedury weryfikacji dostępu do SIO
10.7.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Procedura uzyskiwania dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej rozpoczyna się w chwili złożenia wniosku w formie elektronicznej do podmiotu upoważnionego do wydania pozwolenia, czyli: ministra, wojewody lub jednostki samorządu terytorialnego. Po ustaleniu czy dana osoba jest uprawniona do dostępu do wspomnianej bazy danych następuje weryfikacja tożsamości danej osoby.
Powiązane dokumenty

Uprawnienia potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem
10.7.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Czy w teczce akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji, dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą taki dokument czy mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika sekretariatu, który jest upoważniony do potwierdzania dokumentów?
Powiązane dokumenty

Konkurs: Przedszkole przyjazne maluchom
22.6.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
W lipcu Komitet Ochrony Praw Dziecka startuje z nowym projektem - „Przedszkole przyjazne maluchom”. Konkurs przeznaczony jest dla prywatnych placówek wychowania przedszkolnego, a jego celem jest poszerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. Zwycięzcy otrzymają od Komitetu Ochrony Praw Dziecka certyfikaty placówki przyjaznej maluchom 2012/ 2013 r.
Powiązane dokumenty

Dyrektor przedszkola jako menedżer oświaty
13.6.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
W powszechnym odczuciu menedżer to człowiek, który odnosi sukcesy biznesowe albo osoba, która zarządza dużą organizacją przynoszącą spektakularne zyski. W teorii zarządzania natomiast menedżer to po prostu kierownik – osoba powołana do pełnienia określonych funkcji związanych z realizacją konkretnych zadań przy pomocy określonych uwarunkowań oraz przy pomocy określonego zespołu osób. Wypisz-wymaluj, dyrektor przedszkola.
Powiązane dokumenty

Urlop bezpłatny dla nauczyciela
12.6.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 Karty nauczyciela nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn. W konkretnym przypadku nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zwrócił sie z prośbą o udzielenie mu urlopu bezpłatnego do 31 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 68 Karty nauczyciela. Czy istnieją przeciwwskazania prawne do udzielenia takiego urlopu?
Powiązane dokumenty

Abonament radiowo-telewizyjny
18.5.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Do opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych zobowiązane są nie tylko osoby fizyczne, ale także firmy i instytucje, w tym oświatowe. Jak jednak przedszkola powinny interpretować przepisy w tym zakresie? Czy jeśli przedszkole mieści się w dwóch budynkach i w każdym z nich znajduje się odbiornik radiowo-telewizyjny, to należy opłacać abonament za każdy z nich?
Powiązane dokumenty

Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa danych osobowych?
9.5.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zgodnie z przepisami, na administratorze danych osobowych, którym w przedszkolu publicznym jest jego dyrektor, spoczywa między innymi, obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W tym celu należy opracować dokumenty: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
Powiązane dokumenty

Zalety i wady stosowania ankiet podczas ewaluacji
9.5.2012, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Mianem ankiety określa się zwykle zestaw pytań otwartych lub zamkniętych, postawionych respondentom, a dotyczących określonego przedmiotu badania. Metoda ankietowa cechuje się dosyć znaczną standaryzacją, dzięki czemu stosunkowo łatwo można generować wyniki i wyciągać wnioski – choć pamiętać należy, że w tym aspekcie kluczowy pozostaje dobór grupy badawczej. Aby metodę tę ocenić właściwie przez pryzmat jej użyteczności w ewaluacji placówki przedszkolnej, należy poznać jej wady i zalety.
Powiązane dokumenty