Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Finanse
Nowy dodatek wiejski
18.4.2013
Jedna ze zmian, jaka ma zostać wprowadzona w nowelizacji Karty nauczyciela, dotyczy zasad obliczania dodatku wiejskiego. Po wprowadzeniu nowych zasad nauczyciele dyplomowani mogą stracić prawie 40 zł. Będą oni jednak wyjątkiem, bowiem wyliczenia pokazują, że pozostałe grupy nauczycieli raczej na zmianie zyskają.
Powiązane dokumenty

Kryteria podziału rezerwy w subwencji oświatowej
26.3.2013
Zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z pełnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę w wysokości 0,4 proc. Odpowiedzialnym za rozdysponowanie tej kwoty jest minister finansów. Właśnie ogłoszone zostały kryteria podziału obowiązujące w 2013 r.
Powiązane dokumenty

Pieniądze na żłobki
22.2.2013
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kolejną edycję programu „Maluch” na dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w żłobkach lub klubach dziecięcych. Gminy na składanie ofert mają czas do 18 marca. Na jedno dziecko będzie można dostać nawet 700 zł.
Powiązane dokumenty

Tabela dodatków
12.2.2013
Jeśli organ prowadzący nie zapewnił w 2012 r. nauczycielom na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego takich pensji, jakie wskazywała Karta nauczyciela, do końca stycznia musiał wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. Dodatki wyniosły od 168 do 1150 zł, jednak większość największych samorządów nie musiała ich wypłacać.
Powiązane dokumenty

Opłaty za pobyt w bursie szkolnej
11.2.2013
Zgodnie z prawem oświatowym bursa szkolna zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do lat 24.
Powiązane dokumenty

Jednorazowy dodatek uzupełniający
21.1.2013
Konieczność zapewnienia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynika z przepisów Karty nauczyciela. W związku z powyższym na organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe ciążą konkretne obowiązki w tym zakresie.
Powiązane dokumenty

Realizacja stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r.
18.1.2013
MEN zwrócił się do wojewodów o szczegółowe informacje na temat wykorzystania w 2012 r. środków przekazanych poprzez budżety wojewodów do gmin oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej. Informacje te mają zostać wykorzystane w analizie skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom.
Powiązane dokumenty

Euro dla oświaty
17.1.2013
Ruszyła nowa strona internetowa poświęcona środkom unijnym dla oświaty. Strona zawiera informacje zarówno dotyczące edukacyjnych priorytetów obecnego PO Kapitał Ludzki, jak i aktualności na temat prac nad priorytetami w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zainteresowani dowiedzą się także wiele o projektach systemowych oraz projektach konkursowych.
Powiązane dokumenty

Dodatek za warunki pracy
19.12.2012
Czy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w języku obcym w klasach dwujęzycznych, którzy nie posiadają jeszcze świadectwa znajomości danego języka trzeba wypłacić dodatek za warunki pracy, czy też dopiero jak uzyskają i przedstawią dokument znajomości języka? Czy może w tym przypadku należy wystąpić o zgodę do kuratora oświaty na prowadzenie zajęć?
Powiązane dokumenty

Świadczenia świąteczne z ZFŚŚ w szkołach
3.12.2012
Święta są okresem, w którym pracodawcy dosyć chętnie przyznają dodatkowe świadczenia swoim pracownikom. Pracodawcy wówczas najczęściej decydują o zakupie, bonów, talonów, paczek, wypłaceniu dodatkowych świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czasami przyznają także zapomogi pieniężne dla najbardziej potrzebujących pracowników.
Powiązane dokumenty