Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo - Zmiany prawa
Etyka nawet dla jednego ucznia
12.2.2014
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Po zmianach, lekcje etyki będą musiały być przeprowadzane bez względu na liczbę uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w nich.
Powiązane dokumenty

Zmiany wynagrodzeń egzaminatorów
10.2.2014
MEN pracuje nad zmianą rozporządzeń określających warunki wynagrodzeń egzaminatorów za udział w egzaminach centralnych oraz regulujących ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów i sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów.
Powiązane dokumenty

Język obcy w przedszkolu - pakiet propozycji zmian
7.2.2014
Darmowy podręcznik dla uczniów klas pierwszych to nie jedyne zmiany, które planuje wdrożyć w najbliższym czasie MEN. Ministerstwo chce m.in. wprowadzić do podstawy programowej dla przedszkoli naukę języka obcego oraz zrezygnować z wykazu wiadomości, które powinien posiadać uczeń kończący pierwszy rok nauki w szkole podstawowej.
Powiązane dokumenty

Najpierw zmiana ustawy, potem darmowy podręcznik
21.1.2014
Zapowiedź premiera o udostępnieniu pierwszoklasistom już we wrześniu 2014 r. darmowego podręcznika rodzice przyjęli z nadzieją, zaś wydawcy z zaniepokojeniem. Aby darmowy podręcznik pojawił się w szkołach, wcześniej potrzebna jest zmiana ustawy. Rząd przyjął właśnie własny projekt.
Powiązane dokumenty

Podział subwencji oświatowej w 2014 r.
19.12.2013
Minister J. Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. Rozporządzenie wejdzie wraz z początkiem nowego roku. Uwzględniono w nim m.in. zmianę zasad finansowania nauki języków mniejszości.
Powiązane dokumenty

Rząd przyjął tzw. ustawę rekrutacyjną
13.11.2013
Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie przepisów rekrutacyjnych. Oprócz tego projekt pozwala na zatrudnianie w przedszkolach specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz zakazuje przyjmowania jakichkolwiek korzyści od wydawców podręczników.
Powiązane dokumenty

Prezydent podpisał ustawę ws. sześciolatków
16.10.2013
To już pewne – w przyszłym roku do szkół podstawowych obowiązkowo pójdą sześciolatki z pierwszej poły 2008 r. Cały rocznik sześciolatków do szkół trafi dopiero w 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty.
Powiązane dokumenty

Ulga mniejsza, ale dla wszystkich
14.10.2013
Sejm przyjął zmiany w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz w Karcie nauczyciela, w wyniku których zniżki komunikacyjne dla nauczycieli zmaleją z 37 do 33 proc., ale obejmą także – dotąd wyłączonych z tego przywileju – nauczycieli przedszkolnych.
Powiązane dokumenty

Rząd przyjął projekt zmian w SIO
2.10.2013
Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Stary SIO ma działać do 1 marca 2017 r., a więc o 3 lata dłużej niż planowano pierwotnie. Pozwolić to ma na bezpieczny podział subwencji oświatowej.
Powiązane dokumenty

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela w konsultacjach
25.9.2013
Przekazany do konsultacji projekt zmian w Karcie nauczyciela ma poprawić warunki korzystania z zajęć prowadzonych przez szkołę, ulepszyć organizację jej pracy oraz usprawnić komunikację pomiędzy nauczycielem a rodzicami ucznia. Projekt budzi sprzeciw m.in. nauczycielskich związków zawodowych.
Powiązane dokumenty